s

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT

A FOLYÓIRATRÓL

A Mesterséges intelligencia

interdiszciplináris

tudományos folyóirat

a K+F Stúdió Kft. által,

társadalmi felelősségvállalási (CSR)

stratégia keretében

alapított és kiadott,

félévente megjelenő

Open Access (nyílt hozzáférésű)

tudományos internetes

periodika, amely a címében

megadott témakörrel

kapcsolatban ad közre

elméleti és gyakorlati

ismereteketközlő tanulmányokat.

A tanulmányok háromféle képpen közelíthetnek a mesterséges intelligencia (MI) témához:

Az MI, mint kutatási cél

Az MI, mint eszköz

Az MI és a világ kölcsönhatása

ADATOK

Alapítva: 2019-ben
Kiadó: K+F Stúdió kft.
ISSN 2676-9611

A K+F Stúdió Kft. 2021-től a

ADATBÁZISOK, REPOZITÓRIUM

A folyóirat és egyes tanulmányai egyaránt Open Access (nyílt hozzáférésű) dokumentumok.

A Crossref DOI adatbázisba, a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT),

a MATARKA-ba,, az EPA-ba, az MTA REAL Repozitóriumba,

a Kocka Kör Alumni adattárába a szerkesztőség

a megjelenést követően rögzíti a dokumentumokat.

MEGJELENT LAPSZÁMOK

IMPRESSZUM

MESTRESÉGES INTELLIGENCIA
Interdiszciplináris e-folyóirat

Alapítva: 2019-ben.

ISSN 2676-9611

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló

2010. évi CLXXXV. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján nyilvántartásba vett sajtótermék

(határozatról szóló értesí-tés iktatószáma: CE/5420-5/2019).

A Mesterséges intelligencia interdiszciplináris e-folyóirat a K+F Stúdió Kft. által,

társadalmi felelősségvállalási (CSR) stratégia keretében alapított és kiadott,

negyedévente megjelenő Open Access (nyílt hozzáférésű) internetes periodika,

melyben két anonim és két nem anonim szakmai lektor bírál minden tanulmányt.

A Kiadó adatai: 
Kiadó: K+F Stúdió Kft.
A kiadó székhelye: 4032 Debrecen, Tarján utca 55.
Mobil: +36-30-4849779
E-mail: info@kpluszf.com
Web: www.kpluszf.com
Kiadásért felelős személy: Mező Katalin (PhD),

A Szerkesztőség adatai:
Levélcím: K+F Stúdió Kft., 4032 Debrecen, Tarján utca 55.

Mobil: +36-30-4849779

E-mail: info@kpluszf.com

Web: www.kpluszf.com
Alapító főszerkesztő: Mező Ferenc (PhD)
Tördelő szerkesztő: Mező Katalin (PhD)

Együttműködő civil szervezet:

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület

(www.kockakor.hu)

Szerkesztőség (ABC rendben):
Bodnár Gabriella, (PhD, habil., Soproni Egyetem)
Kelemen Lajos (PhD, OKOSKOCKA Kft.)
Mező Ferenc (PhD, K+F Stúdió Kft.)
Mező Katalin (PhD, Debreceni Egyetem)
Orbán Réka (PhD, Babes-Bolyai Egyetem)
Pénzes Dávid (Drs, Káldor Miklós Kollégium)
Pšenáková Ildikó (PhD, Trnava University in Trnava, Szlovákia)
Roskó Tibor (Drs, Debreceni Egyetem)
Simó Ferenc Zoltán (dr., LL.M, Debreceni Egyetem)
Szabóné Balogh Ágota (PhD, Gál Ferenc Főiskola)
Szűts Zoltán (PhD, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Tomac, Zvonimir (PhD, University J.J. Strossmayera of Osijek, Horvátország)
Vass Vilmos (PhD, habil., Budapesti Metropolitan Egyetem, Selye János Egyetem)
Vámos Tibor (Prof. Dr., akadémikus, MTA SZTAKI)

Külön nem hivatkozott illusztrációk forrása:

https://pixabay.com