30 órás továbbképzés

600 000 Ft

   A KÉPZÉS CÍME: A kreatív tanulás fejlesztése a tehetséggondozásban

ALAPÍTÓI/INDÍTÓI ADATOK:
Alapító/Indító neve: K+F Stúdió Kft. (web: www.kpluszf.com)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00048-2012

KÉPZÉS ADATAI:
Nyilvántartási szám: A/8718/2017
Engedélyszám: 575/17/2017
Iktatószám: PED/50-1/2017
Érvényesség vége: 2020.02.16.
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:
Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére. A résztvevők ismerjék meg: – a tanuláskutatás alapfogalmait (tanulásváltozó, tanulásdiagnosztika, -fejlesztés, tanulási ideál); – a kreatív (produktív) tanulás fogalmát és tehetséggel való kapcsolatát; – a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésének elméleti alapjait. A résztvevők váljanak képessé: a kreatív (produktív) tanulás fejlesztéséhez kapcsolódó diagnosztikai feladatok ellátására, s a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére. A fejlesztési eredményekről szóló egyéni és csoportos jellemzések elkészítésére.

A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE:
Jelen továbbképzés célja, hogy a tehetséggondozás kontextusában gyakorlatias bevezetést nyújtson a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésének alapjaiba. A kreatív (produktív) tanulás lényege, hogy a tanuló alkotó, információtermelő módon viszonyul a tananyaghoz, s nemcsak reproduktív módon befogadja azt. A kreatív tanulás gyakran a pedagógusoktól származó explicit/implicit elvárásként fogalmazódik meg a tanulóval szemben. Probléma azonban, hogy noha az elvárásokat sokszor megfogalmazzuk a tanulóval szemben – pl. “Ne magolj! Emeld ki a lényeget! Következtess bátran! Mi az összefüggés különböző tantárgyak vagy témakörök között!” stb.-, de azt már nem mondjuk el nekik, hogyan és milyen módszerek alkalmazásával tehetnek eleget ezeknek az elvárásoknak. E képzésen ezekre a módszerekre fókuszálunk.
A képzés három fő részből áll: egy rövid elméleti áttekintést követően megismerkedünk a kreatív (produktív) tanulás diagnosztikájának alapjaival, majd rátérünk a fejlesztés lehetőségeire, a konkrét módszerekre. Mindhárom témakörre jellemző, hogy az oktató elméleti felvezetését követően a résztvevők páros, kiscsoportos gyakorlatokon keresztül szereznek praktikus, hasznosítható ismereteket, jártasságot az adott témakörrel kapcsolatban.

 

AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS MÓDJA, A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:

  • kötelező részt venni az összóraszám minimum 90%-án;
  • legalább 60%-os (12 pontos) teljesítmény egy 20 kérdésből álló tudásszintet és az ismeretek gyakorlati alkalmazását mérő feleletválasztós tesztben, melyet a résztvevők a továbbképzést követően válaszolnak meg. Az értékelés szempontjai: a helyes válaszok aránya legalább 60%-os (min. 12 pont az elérhető 20 pontból).

AZ ELŐÍRT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
A képzést elvégző személy:
1. Ismerje a tanuláskutatás alapfogalmait (különösen a tanulásváltozó, tanulásdiagnosztika, -fejlesztés, tanulási ideál fogalmát), a kreatív (produktív) tanulás fogalmát és fejlesztésének, és tehetséggel való kapcsolatának elméleti alapjait.
2. Legyen képes a kreatív (produktív) tanulás fejlesztéséhez kapcsolódó diagnosztikai feladatok ellátására, a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére, valamint a fejlesztési eredményekről szóló egyéni és csoportos jellemzések elkészítésére.

AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK MÓDJA:
A résztvevők egy 20 kérdésből álló feleletválasztós tesztet oldanak meg a továbbképzést követően. Az értékelés szempontjai:
1) Elméleti ismeretek: a tesztben lévő feladatok egy része a képzésen tárgyalt elméleti ismeretekre vonatkozik, s jellemzően az elméleti alapfogalmakhoz köthető meghatározások felismerésén alapul. A résztvevő teljesítménye megfelelő, ha a fogalom és definíció párokat felismeri.
2) Gyakorlati jellegű döntések: a tesztben lévő feladatok másik része a kreatív (produktív) tanulás diagnosztikájával, fejlesztésével, illetve a fejlesztési eredményekről szóló jellemzésekkel kapcsolatos gyakorlati feladatokra (pl. a feladatban bemutatott diagnosztikai eredmények értelmezési lehetőségei közötti választásra, a feladat szövegében bemutatott tanulási probléma alkalmával javasolható fejlesztő feladatok közötti választásra, illetve a fejlesztés számszerű eredményeinek szöveges megfogalmazási lehetőségei közötti választásra) vonatkozik. A résztvevő teljesítménye megfelelő, ha a feladatokban ismertetett gyakorlati problémákhoz adekvát választ köt a válaszlehetőségek közül.
A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a helyes válaszok aránya legalább 60%-os legyen (min. 12 pont az elérhető 20 pontból).Az elméleti és gyakorlati ismeretek értékelésének összesített szempontjai:

  • megfelelt minősítés (a teszt min. 60%-os teljesítése és a záródolgozatot értékelő oktató által adott “megfelelő” minősítés). A résztvevő látogatási igazolást és tanúsítványt kap. Egyéb esetekben:
  • nem megfelelt minősítés: a résztvevő látogatási igazolást kap.

   A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola (pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár vagy pszichológus (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklet szerint).
  • megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.

JAVASOLT MUNKAKÖRÖK:
Tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtáros tanítók és tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, fejlesztőpedagógusok, a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásban dolgozó pedagógiai előadók, szakértők; nevelőotthoni és lakásotthoni nevelők.

   JAVASOLT MEGBÍZÁSOK, FUNKCIÓK (TEVÉKENYSÉGEK):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

RÉSZVÉTELI DÍJON FELÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK: étkezés, utazás, szállás önköltséges. Az ajánlott irdalom – Mező F.: Tanulás – diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján – ára a tréningen történő vásárlás esetén: bruttó 2000 Ft/db; a K+F Stúdió Kft. (www.kpluszf.com honlapjáról elérhető) webáruházán keresztül: bruttó 3000 Ft/db.

 

   A képzés címe: A kreatív tanulás fejlesztése a tehetséggondozásban

100-ból jóformán 99 gyermek nem tanul eléggé időtakarékosan; nem érti, amit tanul, s nem is érdekli az, amit tanul. Ez nem a gyerekek hibája! Ha elvárjuk a diákoktól, hogy hatékonyan tanuljanak legalább 8-12 éven át, akkor az időtakarékos, értő és kreatív tanulási technikákat is meg kellene tanítani nekik. Fontos: csodamódszerek nincsenek, de egyszerű, kipróbált és bevált tanulási módszerek léteznek.

E képzésen a kreatív tanulás módszertana sajátítható el.  A kreatív tanulás: információtermeléssel (akár tantárgyak közötti összefüggések meglátásával, a rendelkezésre álló információkból következtetések levonásával, megértéssel, lényegkiemeléssel) járó és időgazdálkodását tekintve is hatékony tanulás.

Jelleg:

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Időtartam:

30 óra

Létszám:

max. 25 fő/csoport

Alapító:

K+F Stúdió Kft.

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„30 órás továbbképzés” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük