https://mobirise.com/

Rövid ismertetők

(További részletek az egyes folyóiratoknál találhatók.)

OxIPO 

Open Access e-folyóirat

Interdiszciplináris e-folyóirat

A lap célja az OxIPO-modell alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos elméleti, empirikus vagy  módszertani tanulmányok, illetve recenziók, műhelybemutatók közlése.

További információ: 

Lélektan és hadviselés

Open Access e-folyóirat

Interdiszciplináris e-folyóirat

A lap a lélektan és hadviselés legtágabban értelmezett területével kapcsolatos tudományos értekezésekkel, elemzésekkel kapcsolatos tanulmányok publikálását segíti elő.

További információ:

Mesterséges Intelligencia

Open Access e-folyóirat

Interdiszciplináris e-folyóirat

A mesterséges intelligencia (MI) elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit tárgyaló tanulmányok közreadása a folyóirat célja.


További információ:

Szerzőknek

Közlési feltételek és a megjelenés folyamata

A K+F Stúdió Kft. által kiadott OxIPO, Lélelktan és hadviselés, illetve Mesterséges intelligencia  interdiszciplináris szakmai folyóiratok egységes közlési feltételei az alábbi sablonoldalakban találhatók meg. A Szerzőket kérjük, hogy műveiket e feltételeknek megfelelően nyújtsák be! A formai hibás írások tartalmi ellenőrzés nélkül elutasításra kerülnek.

Empirikus tanulmányok:

Kutatási beszámolókat és/vagy korábbi kutatások metaanalízisét közlő művek. Javasolt terjedelem: 20.000-60.000 karakter.

Empirikus tanulmányokra vonatkozó sablon és közlési feltételek: letöltés...

Módszertani tanulmányok:

Kutatási stratégiákat, módszereket, illetve konkrét diagnosztikai eszközöket bemutató tanulmányok. Javasolt terjedelem: 20.000-60.000 karakter. Módszertani tanulmányokra vonatkozó sablon és közlési feltételek: letöltés...

Műhely ismertetők:

Kutató- és/vagy gyakorlati műhelyek (pl. kutatócsoportok, tanszékek, iskolák, civilszervezetek, cégek stb.) és jó gyakorlatok (pl. diagnosztikai protokollt, fejlesztési eljárásokat, terápiás módszereket, tanácsadást, segítő kapcsolat biztosítást nyújtó szolgáltatások) ismertetése. Javasolt terjedelem: 20.000-60.000 karakter. Műhely ismertetőkre vonatkozó sablon és közlési feltételek: letöltés...

Könyv recenziók:

Hazai és külföldi kiadványok elemző bemutatása, értékelése. Javasolt terjedelem: 5.000-20.000 karakter. Könyv recenziókra vonatkozó sablon és közlési feltételek: letöltés...

Rendezvény beszámolók:

Hazai és külföldi tudományos rendezvények (konferenciák, fórumok) bemutatása. Javasolt terjedelem: 5.000-20.000 karakter. Rendezvény beszámolókra vonatkozó sablon és közlési feltételek: letöltés...

Felhívások:

Rendezvényeken való részvételről, kutatócsoportokba történő bekapcsolódásról, publikációs lehetőségekről szóló felhívások. Javasolt terjedelem: 5.000 karakter. Felhívásokra vonatkozó sablon és közlési feltételek: letöltés...

Tematikus számok:

Lehetőség van tematikus számok összeállítására is. A tematikus szám szerkesztésére vállalkozó Szerző feladata:

   1. Vegye fel a kapcsolatot, s egyeztessen e folyóirat főszerkesztőjével (lásd: az impresszumokban);

   2. Kb. 200.000-600.000 karakter (kb. 10 tanulmány) terjedelemben állítson össze egy tematikus számot (e számban Ön lesz

       szerkesztőként megjelölve.

A MEGJELENÉS FOLYAMATA:

I. A Szerző teendői a kézírat beküldéséig:

1. A Szerző letölti a fenti sablonok valamelyikét, s az abban fogalmazottaknak megfelelő kéziratot készít.

2.A Szerző a saját maga által felkért szakmai Lektorral (akinek neve meg fog jelenni a lapban) lektoráltatja a kéziratot.

3. A Szerző kitölti, majd a Lektorral aláíratja a fent mellékelt sablonok végén található lektori nyilatkozatot..

4. A Szerző kitölti, majd aláírja (esetleges szerzőtársaival együtt) a sablonok végén található szerzői nyilatkozatot.

5. A Szerző beküldi a Szerkesztőség info@kpluszf.com e-mail címére:

  •  kéziratát (.doc vagy .docx kiterjesztésű fájlban),
  • a szerzői nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt verzióját,
  • a lektori nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt verzióját.


II. A Szerző teendői a kézirat beküldését követően:

1. A Szerkesztőség saját lektorai javaslata alapján visszajelzést küld a Szerzőnek, amiben az alábbiakat jelezheti:

  • A kézirat változatlan formában megjelenésre javasolt.
  • A kézirat nem felel meg a formai követelményeknek. A Szerző feladata: a kéziratsablonok alapján át kell szerkesztenie a szöveget, majd ismét lektoráltatnia kell azt, s be kell küldenie újra a kéziratot, s a nyilatkozatokat..
  • A kézirat kisebb tartalmi módosításokra szorul: a Szerkesztőség lektora által közöltek szerint. A Szerző feladata: a lektori észrevételek  alapján át kell szerkesztenie a szöveget, majd ismét lektoráltatnia kell azt, s be kell küldenie újra a kéziratot, s a nyilatkozatokat..
  • A kézirat nem közölhető a lapban.

2. A Szerkesztőség szerint is közölhető kézirat megjelenik a lehető legközelebbi lapszámban.

3. A Szerkesztőség értesíti a Szerzőt a megjelenésről.

A folyóiratok kiadója fenntartja magának a jogot arra, hogy adott esetben - a főszerkesztők javaslata alapján - szakmai okok (pl. nyílvánvaló tárgyi tévedésekkel és/vagy módszertani hibákkal terhes tanulmány benyújtásakor), tartalmi okok (pl. a lap részéről nem felvállalható eszméket népszerűsítő kiadványok kerülnek bemutatásra), vagy technikai okok miatt (pl. nem megfelelő fájl formátumban történő kézírat benyújtás) elzárkózzon a beküldött kéziratok közlésétől.


Vissza a lap tetejére...